Gwasanaethau


Fideos Priodas

Image

Lluniau Priodas

Image

Perfformiadau

Image

Diweddaraf


Karen a Philip Bradley

Image

Carnifal Borth 2017

Image

Sioe Ysgol Ddawns 2017

Image

Amdanaf i

Siwsi

Suzanne Fearn

Rwyf yn byw yng Ngheredigion ac wedi bod yn gweithio fel Rheolwr Llywodraeth Leol gyda Chyngor Sir Ceredigion ers 26 mlynedd a oedd yn cynnwys bod yn Rheolwr y Tîm Cyllid Myfyrwyr.

Ffotograffydd Proffesiynol a Fideograffydd llawn amser ers Ionawr 2017.

Mae gennyf gliriad DBS Manylach ac yr wyf yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cysylltu â mi


Gysylltu â mi drwy e-bost contact@siwsi.co.uk

Bryn Rhedyn,
Llandre, Aberystwyth,
Ceredigion, Wales,
SY24 5AD

Ffon neu text 01970 820044 or 07972 351190

Ddilyn mi ar twitter

Hoffi mi ar Facebook